Algemene ondersteuning

Als tiener is het belangrijk contactpersonen te hebben bij verschillende begeleidingsdiensten: zij kunnen ondersteuning geven bij het omgaan en verwerken van je handicap. Het belangrijkste is dat je je goed voelt bij de hulpverleners die je omringen, dat ze naar jou luisteren en ondersteunen daar waar je het als tiener/jongvolwassene nodig vindt. Praat hier steeds over met de sociaal verpleegkundige/ werker of je aanspreekpunt binnen het NMRC. Zij kunnen je ook steeds adviseren over de ondersteuning die je wenst en waar je in aanmerking voor komt.

Nuttige links

 • Federale overheidsdienst – personen met een handicap
  https://handicap.belgium.be
  Bij deze dienstverlening kan je terecht voor een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning. (België)
 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  +32 12 45 67 89
  https://www.vaph.be
  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap en treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning. (Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • VAPH Persoonlijke-assistentiebudget
  https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/algemeen
  Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. (Vlaanderen en Brussel)
 • Vlaamse sociale bescherming
  https://vlaamsesocialebescherming.be
  Indien je veel zorg nodig hebt, kan je beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan zorgbehoevende mensen, betaalt voor rolstoelen en andere loophulpmiddelen en investeert in zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra en revalidatiecentra. (Vlaanderen)
 • Integrale jeugdhulpverlening
  https://www.vlaanderen.be/integrale-jeugdhulpverlening
  Site van de Vlaamse overheid ivm jeugdhulp. Hier wordt informatie gegeven voor hulp aan personen jonger dan 18 jaar. (Vlaanderen)
 • Mutualiteit
  https://www.bobex.be
  Op deze site staan alle Belgische mutualiteiten opgesomd. (België)
 • De Sociale kaart
  https://www.desocialekaart.be
  De Vlaamse Sociale Kaart wil elke burger en hulpverlener informeren over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. (Vlaanderen – Brussel)
 • Spierziekten Vlaanderen
  https://spierziektenvlaanderen.be
  Boekentips voor en over kinderen, broers, zussen en betrokkenen. (Vlaanderen)
 • Opgroeien
  https://www.opgroeien.be
  “Opgroeien” helpt het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen. (Vlaanderen)
 • Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning
  https://www.kindengezin.be/
  Een CKG of Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning biedt hulp bij opvoedingsproblemen. Er zijn 18 CKG’s in vlaanderen en ze zijn erkend en gesubsidieerd door Opgroeien. (Vlaanderen)
 • Gezin en handicap
  https://www.gezinenhandicap.be
  Gezin en Handicap gaat voluit voor gezinnen die met een handicap te maken krijgen. Ze luisteren naar hen, adviseren, of verwijzen hen door naar wie hen verder kan helpen. En ze geven hen een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en adviesorganen. (Vlaanderen)
 • Thuisbegeleidingsdiensten
  https://www.thuisbegeleidingsdiensten.be
  Website met overzicht van alle thuisbegeleidingsdiensten: geeft overzicht (kinderen en volwassenen), is regiobepaald en per beperking. (Vlaanderen)
 • Together in sma
  https://www.togetherinsma.com
  Informatieve website over SMA voor ouders en patiënten met SMA (België)
  Met boeken: Een wolf vertelt het SMA verhaal van Jacopo Casiraghi en Fabels over de wereld van spinale musculaire atrofie voor kinderen, tieners en ouders.
 • Care.com
  https://www.care.com/nl-be
  Care.com is de service voor het vinden van hoogwaardige verzorgers voor elke facet van de zorg: kinderopvang, ouderenzorg, dierenzorg, huishouden en bijles. (België)
 • Inter – toegankelijk
  https://www.vlaanderen.be/inter/meedoen-aan-een-toegankelijke-samenleving
  Iereen heeft recht op leven zonder drempels. Sporten, uit eten gaan, een festival bezoeken, uitstapjes maken, uitwaaien op het strand. Ontdek de toegankelijke mogelijkheden. (Vlaanderen)
 • KVG groep
  https://kvg.be
  Een vereniging van en voor mensen met een handicap en hun omgeving. Ze werken rond de volgende thema’s: ontmoet anderen, informeer je, dienstverlening,… (Vlaanderen)
 • Vind een psycholoog
  https://www.vind-een-psycholoog.be
  Op deze website vindt u allerlei informatie ivm het vinden van een psycholoog en allerlei veelgestelde vragen hierrond. (website)
 • Expoo
  https://www.expoo.be
  Ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte of beperking hebben vaak extra ondersteuningsbehoeften. Op deze pagina wordt ingegaan op de behoeften op vlak van opvoeden. (Vlaanderen)
 • vzw Dito
  https://www.ditovzw.be
  Dito zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk. Zij verenigen, versterken, informeren en leiden gericht toe naar andere dienstverleners. (Vlaanderen)
 • Hulphonden
  https://canisha.be
  Canisha vzw leidt hulphonden op die personen met een motorische beperking bijstaan. Ze voeren dagelijkse belangrijke opdrachten uit en geven hen op die manier een stukje autonomie terug. (Vlaanderen)
  https://dyadis.org
  Dyadis leidt assistentiehonden op die ze gratis schenkt aan mensen met een ziekte of een handicap. (België)
  https://hachiko.org
  Vzw Hachiko: assistentiehonden voor mensen met een beperking.  (Oost-Vlaanderen)
 • Magenta
  http://www.magentaproject.be
  Magenta wil ouders  en professionelen ondersteunen in een goede werk-leven balans met een uniek vormingsaanbod. Inspiratie opdoen  en ervaringsuitwisseling met andere ouders tijdens de workshop, begeleid door een ouder van een kind  met zorgnood. (Vlaanderen)
 • De Poekoeks
  https://www.depoekoeks.be
  Een groep vrijwilligers die mensen ondersteunen die door ziekte, hun sociale situatie, een stom ongeluk,…in een moeilijke situatie zijn terecht gekomen. (Antwerpen)
 • Helden voor Helden
  https://www.heldenvoorhelden.be/over-ons-1/onze-missie
  Helden voor Helden is een vzw die kinderen en jongeren met een chronische en/of levensbedreigende aandoening ondersteunt. (Antwerpen)
 • Vzw De Wombat
  https://www.dewombat.be
  De Wombat zet zich in om de leefwereld te verbeteren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Kinderen met een ernstige ziekte of een handicap. (via mail: tom@dewombat.be)
 • I mens
  https://www.i-mens.be
  I-mens is een nieuwe zorgorganisatie. Ze brengen alle zorg aan huis zodat iedereen in zijn eigen, vertrouwde omgeving zo onafhankelijk mogelijk kan blijven wonen. Deze thuiszorg is afhankelijk van de mutualiteit en is regiobepaald. (Vlaanderen)
 • Fiola vzw
  https://fiolavzw.be
  Fiola vzw biedt deskundige ondersteuning op maat aan personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. (Oost-Vlaanderen)
 • Resonans vzw
  https://resonansvzw.be
  Resonans vzw biedt ondersteuning aan personen met (vermoeden van) een beperking en hun omgeving. Onze diensten spelen op een laagdrempelige en professionele manier in op individuele zorgvragen. (Vlaams-Brabant; Brussel)
 • Familiezorg West-Vlaanderen
  https://familiezorg-wvl.be
  Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst, werkzaam in West-Vlaanderen en in de grensgebieden van Oost-Vlaanderen.  (West-Vlaanderen)
 • Alehoppa
  https://www.alehoppa.be
  Alehoppa werd opgericht oa. door ouders die zelf geconfronteerd werden met SMA. Daarom wilt Alehoppa kennis en ervaringen uitwisselen met kinderen met SMA en hun ouders en omgeving. (Vlaanderen)
 • Tuki
  https://tuki.be
  Tuki vzw is een organisatie die zich dagelijks inzet om ouders van kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte financieel, administratief, praktisch en emotioneel te ondersteunen. (Limburg)
 • Heder
  https://heder.be
  Heder kijkt en luistert naar mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking, een neuromusculaire aandoening of een niet aangeboren hersenletsel. Heder ondersteunt onder andere met begeleiding aan huis, op school, in het ziekenhuis,… dagopvang, paramedische ondersteuning, sport, … (regio Antwerpen)
 • Stijn
  https://www.stijn.be
  Stijn vzw is een zorgnetwerk verspreid over Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.
 • vzw Kleine Prins
  https://vzwkleineprins.be/
  Kleine Prins zet zich in voor Limburgse kinderen met een levensbedreigende ziekte. Kleine Prins biedt ondersteuning voor het hele gezin en tussenkomt bij financiële en materiële problemen. (Limburg)
 • Thuisbegeleidingsdienst: ’t Spoor
  https://tspoor.net
  Thuisbegeleidingsdienst: ’t Spoor biedt ondersteuning aan ouders van baby’s met een andere start, kinderen en jongeren met een motorische beperking en hun ouders, volwassenen met een motorische beperking en hun omgeving , mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving. (West-Vlaanderen)
 • Respijthuis Limmerik
  https://www.revapulderbos.be/Respijthuis-Limmerik
  Respijthuis Limmerik neemt tijdelijk de medische zorg van kinderen en jongeren over van gezinnen die op de “pauzeknop willen drukken”. Het is een plaats waar kinderen en jongeren met een ernstige zorgbehoefte terecht kunnen. (Antwerpen)
 • Dominiek savio
  https://dominiek-savio.be
  Wij zijn actief op diverse terreinen: kinderopvang, thuisbegeleiding en mobiel team, hulpmiddelenadvies, assistentie, dagopvang, verblijf, therapie … en telkens opnieuw vormt de vraag van de persoon in kwestie het vertrekpunt van ons samen-verhaal (West-Vlaanderen)
 • Degenereuzen
  https://degenereuzen.be
  Willen meer inclusie bereiken: op school, in de buurt, in de vrije tijd, … overal in alle domeinen van het leven! Opnieuw leren dat een inclusieve wereld een mooiere wereld is! (Oost-Vlaanderen)
 • Helpper
  https://www.helpper.be
  Verbinden personen die hulp zoeken voor dagdagelijkse taken, met hulpvaardige helpers in de buurt. (Antwerpen)
 • Vzw Tolbo
  https://vzwtolbo.be
  VZW Tolbo wat staat voor Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten. Ze wil de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een (functie) beperking optimaliseren. Door middel van sensibiliseren en informeren willen ze dit doel bereiken (Vlaanderen)
 • Kangoeroebeurs
  https://kangoeroebeurs.be
  Een tweejaarlijkse beurs (voor kinderen) die firma’s samen brengt en waar men aan ouders een zicht geeft op wat er op de markt is wat tegemoet komt aan hun vragen en noden. (beurs vindt plaats in West-Vlaanderen)
 • Casa Clara vzw
  https://casaclara.be
  Casa Clara vzw biedt momenten van ontspanning en vernieuwing aan ouders en broers en zussen, gezinnen van kinderen met een handicap of een ernstige pathologie. (Brussel)
 • Casa Magnolia
  https://casamagnolia.be
  Een organisatie die tijd, ruimte en rust biedt aan gezinnen met een zwaar ziek kind. Dit doel realiseren ze met vier projecten: helpende handen – de snoezelmobiel – lotgenotencontact en een gespecialiseerde oppasdienst. (Vlaanderen en Brussel)
 • Make a wish
  https://www.makeawish.be
  Make a wish vervult de hartenwens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende medische aandoening om hen zo kracht te geven de strijd tegen de ziekte verder te zetten.(België)
 • Steunactie
  https://steunactie.be/
  Steunactie: manier om makkelijk online geld in te zamelen en jouw eigen gratis Steunactie te starten. (België)
 • GoFundMe
  https://www.gofundme.com/en-gb
  GoFundMe: helpt online geld in te zamelen voor een doel naar jouw keuze. (Engeland)
 • Clinicaltrial
  http://clinicaltrial.be/nl
  Een patiëntvriendelijke weg om klinische studies te ontdekken (BE)

Verder lezen