Onderwerpen School & Andere dingen leren

Onderwijs

De neuromusculaire aandoening van tiener kan een impact hebben op de fysieke capaciteiten en het vermogen om toegang te krijgen tot leermogelijkheden in de middelbare school. Toch heeft elk kind het recht de ondersteuning te krijgen die hij/zij nodig heeft.

Sommige scholen zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van tieners met speciale onderwijsbehoeften.

Nuttige links

 • Onderwijs Vlaanderen
  onderwijs.vlaanderen.be
  Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. (Vlaanderen)
 • Onderwijskiezer
  https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php
 • School en ziek zijn
  https://www.s-z.be
 • Thuisonderwijs owv ziekte
  https://www.bednet.be
 • Data onderwijs Vlaanderen
  data-onderwijs.vlaanderen.be
  Lijst van buitengewoon onderwijs  kleuter en lagere scholen type 4 (kinderen met motorische beperking) waar je per provincie en per gemeente kan opzoeken. (Vlaanderen)
 • Duchenne spierdystrofie
  https://www.duchenneparentproject.be/informatie-voor-de-school
  Informatie rond Duchenne spierdystrofie / andere neuromusculaire ziekten en school. (België)
 • GON => ondersteuningsteam
  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/ondersteuning-en-begeleiding/leren-met-een-beperking/in-het-gewoon-onderwijs/ondersteuning-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften#in-gewoon-onderwijs-ism-buitengewoon-onderwijs
  GON staat voor geïntegreerd onderwijs. De leerling wordt begeleid door een leerkracht of paramedicus uit het buitengewoon onderwijs. (Vlaanderen)
 • GTB transitietrajecten
  https://www.gtb.be
  GTB biedt leerlingen/studenten vanaf het laatste half jaar van de schoolloopbaan ondersteuning bij de overstap van school naar de arbeidsmarkt. (Vlaanderen)
 • Sint-Lodewijk Wetteren
  sintlodewijk.be
  “Sint-Lodewijk Wetteren” wil de referentie zijn voor mensen met een motorische beperking. Wij bieden ondersteuning, zorg en onderwijs, met een warm hart.” (Oost-Vlaanderen)
 • Dominiek
  dominiek-savio.be
  Dominiek biedt aan kinderen met een neuro-motorische beperking onderwijsondersteuning aan zowel in het gewone onderwijs of indien nodig in het gespecialiseerd onderwijs in Gits. Dit zowel voor het kleuter- als basis- als secundair onderwijs. (West-Vlaanderen)
 • Sint-Jozef OV4
  sintjozefov4.be
  Sint-Jozef OV4  biedt onderwijs en zorg op maat aan jongeren met een fysieke beperking en/of autisme op een pedagogisch en maatschappelijk verantwoorde wijze. Het behaalde diploma of getuigschrift geeft de afgestudeerde leerling de kans om verder te studeren of tewerkgesteld te worden. (Antwerpen)
 • Heder
  heder.be
  Heder kijkt en luistert naar mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking, een neuromusculaire aandoening of een niet aangeboren hersenletsel. Heder ondersteunt onder andere met begeleiding aan huis, op school, in het ziekenhuis, dagopvang, paramedische ondersteuning, sport, … (regio Antwerpen)
 • Sint-Gerardus
  sintgerardus.be
  Sint-Gerardus (Diepenbeek) begeleidt als onderwijs- en zorginstelling kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro-)motorische of meervoudige handicap. (Limburg)
 • NOA
  noahelpt.be
  NOA maakt inclusief onderwijs voor elk kind mogelijk. NOA is een professioneel samenwerkingsverband tussen zorgexperts uit het buitengewoon onderwijs en scholen uit het regulier onderwijs. (Antwerpen)
 • Unia
  unia.be
  Unia bestrijdt discriminatie in het onderwijs op grond van alle discriminatiecriteria waarvoor ze bevoegd zijn. Deze brochure geeft je informatie over naar school gaan met een handicap. (België)
 • Ten Dries
  tendries.be
  “Ten Dries” bestaat uit een multi-functioneel centrum en 2 scholen (MFC, BuBAO en BuSO). Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. (Oost-Vlaanderen)
 • KOC Sint-Gregorius
  sintgregorius.be
  “KOC Sint-Gregorius”: lagere en een secundaire school voor verschillende doelgroepen, waaronder de doelgroep voor kinderen en jongeren met een neuro-motorische handicap. (Oost-Vlaanderen)
 • Windekind
  windekindleuven.be
  “Windekind” is een buitengewone basis- en secundaire school in Leuven. (Vlaams-Brabant)
 • De Bevertjes
  https://mpigodebevertjes.be
  Een leer- en leefgemeenschap voor kleuters en kinderen van 2,5 tot 15 jaar van het type 2 of type 4 met een matige of ernstige ontwikkelingsachterstand op mentaal en/of motorisch vlak. (West-Vlaanderen)
 • Pulderbos
  https://www.revapulderbos.be/
  In Pulderbos-Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren vzw (in het kort Pulderbos) kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar terecht voor intensieve revalidatie. (Antwerpen)