Neuromusculair refentiecentrum (NMRC)

Zoals in de inleiding gezegd, blijft voor alle vragen je referentie het NMRC. Bespreek ideeën die je hier vindt dus steeds met je arts of paramedici van het NMRC.

Sedert 1999 erkent het RIZIV een aantal centra die multidisciplinaire hulp verlenen aan neuromusculaire patiënten.

Het NMRC garandeert personen met een neuromusculaire ziekte kwaliteit van zorg en dit op het vlak van diagnose, behandeling en begeleiding. Deze zorg wordt gerealiseerd door een team van deskundigen uit alle vereiste disciplines.

Het doel is een betere behandeling, opvolging, levenskwaliteit en prognose te bieden aan de patiënt. Dit door een nauwe samenwerking en communicatie tussen de verschillende disciplines en het centraliseren van expertise.

Leven met een neuromusculaire aandoening zoals SMA is leven met een ziekte die vaak toenemende beperkingen met zich meebrengt en waarbij de zorgvragen voortdurend wisselen. Het deskundig team staat klaar om de patiënt en de familie van de patiënt met deze diverse zorgvragen bij te staan.

Mensen met neuromusculaire ziekten zoals SMA hebben vaak nood aan hulp vanuit verschillende hoeken: neurologie, revalidatiegeneeskunde, sociale begeleiding, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychologische ondersteuning, etc.

Contactgegevens NMRC's

Verder lezen