Algemene ondersteuning

Als patiënt is het belangrijk contactpunten te hebben bij verschillende begeleidingsdiensten: zij geven ondersteuning aan patiënten met een beperking. Het belangrijkste is dat je je goed voelt bij de hulpverleners die je omringen, dat ze naar jou luisteren en ondersteunen daar waar je het nodig vindt. Praat hier steeds over met de sociaal verpleegkundige/werker of je contactpersoon binnen het NMRC. Zij kunnen je ook steeds adviseren over de financiële ondersteuning waarvoor je in aanmerking komt.

Nuttige links

 • Federale overheidsdienst – personen met een handicap
  https://handicap.belgium.be
  Bij deze dienstverlening kan je terecht voor een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning. (België)
 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  +32 12 45 67 89
  vaph.be
  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap en treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning. (Vlaanderen en Brussels)
 • Bijstandsorganisaties – VAPH
  https://www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties/bijstand
  Voor hulp bij de opstart en het beheer van een persoonsvolgend budget (PVB). (Vlaanderen en Brussels)
 • Vlaamse sociale bescherming
  https://vlaamsesocialebescherming.be
  Indien je veel zorg nodig hebt, kan je beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan zorgbehoevende mensen, betaalt voor rolstoelen en andere loophulpmiddelen en investeert in zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra en revalidatiecentra. (Vlaanderen)
 • Mutualiteit
  https://www.bobex.be
  Op deze site staan alle Belgische mutualiteiten opgesomd. (België)
 • Gezin en Handicap
  gezinenhandicap.be
  Gezin en Handicap gaat voluit voor gezinnen die met een handicap te maken krijgen. Ze luisteren naar hen, adviseren, of verwijzen hen door naar wie hen verder kan helpen. En ze geven hen een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en adviesorganen. (Vlaanderen)
 • De Sociale kaart
  https://www.desocialekaart.be
  De Vlaamse Sociale Kaart wil elke burger en hulpverlener informeren over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. (Vlaanderen – Brussel)
 • Thuisbegeleidingsdiensten
  https://www.thuisbegeleidingsdiensten.be
  Website met overzicht van alle thuisbegeleidingsdiensten: geeft overzicht (kinderen en volwassenen), is regiobepaald en per beperking. (Vlaanderen)
 • Inter – toegankelijk Vlaanderen
  https://www.vlaanderen.be/inter/meedoen-aan-een-toegankelijke-samenleving
  Iedereen heeft recht op leven zonder drempels. Sporten, uit eten gaan, een festival bezoeken, uitstapjes maken, uitwaaien op het strand. Ontdek de toegankelijke mogelijkheden.  (Vlaanderen)
 • Trixxo – exxtra
  https://trixxo-exxtra.be/
  Trixxo – exxtra is een erkend deeleconomie platform en biedt extra hulp voor zorgbehoevenden. (België)
 • KVG groep
  https://kvg.be
  Een vereniging van en voor mensen met een handicap en hun omgeving. Ze werken rond de volgende thema’s: ontmoet anderen, informeer je; dienstverlening,… (Vlaanderen)
 • Care.com
  https://www.care.com/nl-be
  Care.com is een service voor het vinden van hoogwaardige verzorgers voor elke facet van de zorg: kinderopvang, ouderenzorg, dierenzorg, huishouden en bijles. (België)
 • vzw Dito
  https://www.ditovzw.be
  Dito zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk. Zij verenigen, versterken, informeren en leiden gericht toe naar andere dienstverleners. (Vlaanderen)
 • Hulphonden
  https://canisha.be
  Canisha vzw leidt hulphonden op die personen met een motorische beperking bijstaan. Ze voeren dagelijkse belangrijke opdrachten uit en geven hen op die manier een stukje autonomie terug. (Vlaanderen)
  https://dyadis.org
  Dyadis leidt assistentiehonden op die ze gratis schenkt aan mensen met een ziekte of een handicap. (België)
  https://hachiko.org
  Vzw Hachiko: assistentiehonden voor mensen met een beperking.  (Oost-Vlaanderen)
 • Resonans vzw
  https://resonansvzw.be
  Resonans vzw biedt ondersteuning aan personen met (vermoeden van) een beperking en hun omgeving. Onze diensten spelen op een laagdrempelige en professionele manier in op individuele zorgvragen. (Vlaams-Brabant; Brussel)
 • Familiezorg West-Vlaanderen
  https://familiezorg-wvl.be
  Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst, werkzaam in West-Vlaanderen en in de grensgebieden van Oost-Vlaanderen. (West-Vlaanderen)
 • De Poekoeks
  https://www.depoekoeks.be
  Een groep vrijwilligers die mensen ondersteunen die door ziekte, hun sociale situatie, een stom ongeluk,…in een moeilijke situatie zijn terecht gekomen. (Antwerpen)
 • Helden voor Helden
  https://www.heldenvoorhelden.be/over-ons-1/onze-missie
  Helden voor Helden is een vzw die kinderen en jongeren met een chronische en/of levensbedreigende aandoening ondersteunt. (Antwerpen)
 • Vzw De Wombat
  https://www.dewombat.be
  De Wombat zet zich in om de leefwereld te verbeteren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Kinderen met een ernstige ziekte of een handicap. (via mail: tom@dewombat.be)
 • Heder
  heder.be
  Heder kijkt en luistert naar mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking, een neuromusculaire aandoening of een niet aangeboren hersenletsel (Antwerpen).
 • Stijn
  https://www.stijn.be
  Stijn vzw is een zorgnetwerk verspreid over Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.
 • Thuisbegeleidingsdienst: ’t Spoor
  tspoor.net
  Thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor biedt ondersteuning aan ouders van baby’s met een andere start, van kinderen en jongeren met een motorische beperking, aan volwassenen met een motorische beperking en hun omgeving en aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving. (West-Vlaanderen)
 • Hubbie
  hubbie.brussels
  Hubbie helpt mensen met een beperking in Brussel. Hubbie biedt individuele ondersteuning aan huis en helpt om de dagen in te vullen. (Brussel)
 • Dominiek Savio
  dominiek-savio.be
  Dominiek Savio is actief op diverse terreinen: kinderopvang, thuisbegeleiding, hulpmiddelenadvies, assistentie, dagopvang, verblijf, therapie … en telkens vormt de vraag van de persoon het vertrekpunt van hun samen-verhaal. (West-Vlaanderen)
 • Fiola vzw
  fiolavzw.be
  Fiola vzw biedt deskundige ondersteuning op maat aan personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. (Oost-Vlaanderen)
 • Helpper
  helpper.be
  Helpper verbindt personen die hulp zoeken voor hun dagdagelijkse taken, en dit met hulpvaardige helpers in de buurt (Antwerpen).
 • I mens
  i-mens.be
  I-mens is een nieuwe zorgorganisatie. Ze brengen alle zorg aan huis zodat iedereen in zijn eigen, vertrouwde omgeving zo onafhankelijk mogelijk kan blijven wonen. (Oost-Vlaanderen)
 • Vzwolbo
  vzwtolbo.be
  VZW TolBo staat voor “Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten”. Ze wil de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een (functie) beperking optimaliseren. Door middel van sensibiliseren en informeren willen ze dit doel bereiken (Vlaanderen).
 • Wheelchair Mafia
  https://www.wheelchairmafia.nl
  Wheelchair Mafia wil via sociale media de dagelijkse uitdagingen van rolstoel gebruikers op een kritische, maar humoristische manier onder de aandacht te brengen. Ze willen informeren, inspireren, motiveren en bewustwording creëren. (Nederland)
 • Zorgenzo
  https://www.zorgenzo.be
  Zorgenzo biedt persoonlijke assistentie zoals verzorging, huishouden, vrije tijd/werk,… (Limburg; Hasselt)
 • Steunactie
  https://steunactie.be/
  Steunactie: manier om makkelijk online geld in te zamelen en jouw eigen gratis Steunactie te starten. (België)
 • GoFundMe
  https://www.gofundme.com/en-gb
  GoFundMe: helpt online geld in te zamelen voor een doel naar jouw keuze. (Engeland)
 • Clinicaltrial
  http://clinicaltrial.be/nl
  Een patiëntvriendelijke weg om klinische studies te ontdekken (BE)
 • Handicap Belgium
  https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-van-je-handicap/voorwaarden-voor-erkenning
  U kan een erkenning van uw handicap verkrijgen . U ontvangt dan een attest waarmee u kunt genieten van financiële, sociale of fiscale bijstand.

Verder lezen