Privacy policy

Bij ROCHE beseffen we dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onze websites heel belangrijk is. Vooraleer u gebruik maakt van de website www.supportnmd.be hierna de “Website”), raden wij aan om deze Privacy Policy (hierna “Policy”) aandachtig te lezen.

Deze Policy regelt de verzameling, bewaring en verwerking van bepaalde informatie die verband houdt met het gebruik van de Website.

Gebruik van de gegevens

De persoonlijke informatie die u invult op de aanmeldingspagina zal door ons verzameld worden. Deze persoonlijke informatie zal daarna worden opgeslagen in een database. We zullen deze persoonlijke informatie enkel gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het opstellen van een database met klantengegevens (zodat we u kunnen contacteren indien nodig)
  • Het bezorgen van product-informatie, medische informatie, congress-gerelateerde informatie of andere relevante beroeps-gerelateerde informatie te bezorgen
  • Het opstellen van klanten – profielen, zodat we u enkel de voor u relevante informatie kunnen bezorgen (e.g. enkel informatie die gerelateerd is aan uw beroep/ specialiteit)
  • Het uitvoeren van marktonderzoek
  • Het uitvoeren van medische programma’s (CUP, MNP, etc.)

Om uw persoonlijke informatie te gebruiken zoals hierboven beschreven kan het noodzakelijk zijn dat een entiteit die gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte, toegang heeft tot uw persoonlijke informatie om deze te verwerken en/of te bewaren. Overdracht van uw persoonlijke informatie aan Roche en haar vertegenwoordigers, medewerkers en licentienemers gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte wordt op adequate wijze beschermd onder afzonderlijke overeenkomsten zoals “Standaard Gegevensbeschermingsclausules.

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te bekijken en er een kopie van te ontvangen. Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie onnauwkeurig of onvolledig is, hebt u het recht om correctie ervan te verzoeken. U kunt vragen om de verwijdering van persoonlijke informatie die niet meer nodig is. U kunt ook de beperking vragen van het gebruik van uw persoonlijke informatie.

Als u vragen hebt, zich zorgen maakt of een klacht wilt indienen met betrekking tot de manier waarop Roche gebruik maakt van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met de lokale gegevensbeschermingsfunctionaris van Roche op brussels.privacy@roche.com. Indien u meer informatie over uw privacyrechten wenst of als u een probleem niet rechtstreeks met Roche kunt oplossen en een klacht wilt indienen, kan u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit op contact@apd-gba.be. Deze authoriteit is er verantwoordelijk voor dat de privacywetgeving in België wordt nageleefd

Passieve verzameling van gegevens

Tot slot ontvangen wij automatisch bepaalde soorten gegevens zodra u inlogt op onze Website of wanneer wij bepaalde e-mails uitwisselen. De IT-technologieën die wij gebruiken, kunnen bv. de Web Server logs/IP-adressen, cookies en web beacons opslaan.

Hierna vindt u meer informatie betreffende deze technologieën:

Web Server Logs/IP-adressen – Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen telkens u op het internet surft. Alle identificatiecodes van computers op het internet worden doorgegeven met een IP-adres waardoor de computers en de servers met elkaar kunnen communiceren. ROCHE verzamelt de IP-adressen om de beheerssystemen en de volledige rapporten met gegevens door te geven aan zijn leden, handelspartners en/of verkopers om hen toe te laten analyses op de Website en performantieanalyses uit te voeren.

Cookies – Een cookie is een klein bestand dat automatisch op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de Website en performantieanalyses uit te voeren. De cookies worden verwerkt in overeenstemming met de Cookie Policy.

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser echter altijd zodanig configureren dat hij cookies weigert of u verwittigt wanneer een cookie werd verstuurd. We wijzen er echter op dat bepaalde delen van onze Website niet correct kunnen functioneren wanneer u de cookies weigert.

Web beacons – Op bepaalde pagina’s of in bepaalde e-mails kan ROCHE een courante internettechnologie gebruiken die gekend staat als een “web beacon” (ook gekend onder de naam “action tag” of “clear GIF technology”).De web beacons helpen bij het analyseren van de efficiëntie van websites, door bv. het aantal gebruikers van een website te meten, of het aantal bezoekers die op een bepaald element of op een website geklikt hebben.

Web beacons, cookies en de andere opvolgingstechnologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die u aangaan. Wij kunnen de opvolgingstechnologieën alleen gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik dat u maakt van websites en/of interactieve e-mails om het nut ervan voor u op te drijven, indien u ons vrijwillig uw persoonlijke identificatiegegevens bezorgt, bv. wanneer u zich registreert of wanneer u e-mails verstuurt.

Beveiliging

ROCHE gebruikt technologieën en beveiligingsvoorzorgen, reglementeringen en andere procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt ROCHE ook standaard firewalls en beveiligingswachtwoorden. U moet zich er zelf echter van vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals trojans en virussen. Wij wijzen u erop dat u zonder adequate beveiligingsmaatregelen (bv. beveiligde configuratie van uw webbrowser, bijwerking van de antivirusprogramma’s, persoonlijke firewall software, het niet-gebruiken van software afkomstig van twijfelachtige bronnen) het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, bekendgemaakt kunnen worden aan onbevoegde derden.

Links naar andere websites

Onze Website bevat een aantal links naar andere websites die interessante informatie voor onze bezoekers kunnen bevatten. Deze Policy is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan rechtstreeks met hen contact op te nemen indien u meer informatie wenst over hun policy hierover.

Wijzigingen aan de Privacy Policy

ROCHE kan deze Policy te allen tijde, met onmiddellijke ingang, wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden gemeld op deze pagina. Indien noodzakelijk zal ROCHE u om een nieuwe toestemming vragen.